Johan-Arnt Hegvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan-Arnt Hegvik

Lars Johan Materstvedt, Johan-Arnt Hegvik
16.12.2004
Myskja diagnostiserer oss som «moralpaternalister» og som tilhengere av et «moraldiktatur». Vi tror vel ikke vi er fullt så fæle. En av oss har annetsteds endog kritisert Kants antipaternalistiske,...
Lars Johan Materstvedt, Johan-Arnt Hegvik
16.12.2004
Det burde ikke forundre rådet at vi i vår kronikk setter søkelys på Kants etikk. Rådet gjorde det samme (uten å nevne filosofens navn) og lot mål-middel-formuleringen være hovedsaken. Vi tok derfor...
Lars Johan Materstvedt, Johan-Arnt Hegvik
07.10.2004
Rådet for legeetikk formulerte i 2002 et bestemt syn på etiske sider ved å starte respiratorbehandling av en håpløst syk pasient kun for å bevare organer for senere eventuell donasjon (elektiv...
Johan-Arnt Hegvik, Tarjei Rygnestad
10.06.2002
Vi takker for kommentaren til vår artikkel om behandling av alvorlige allergiske reaksjoner (1). Løviks kommentar om matvareallergi er viktig og interessant. Hans innlegg utfyller artikkelen og gir...
Johan-Arnt Hegvik, Tarjei Rygnestad
20.04.2002
Allergiske reaksjoner kan være milde, moderate eller alvorlige. De alvorlige kan være livstruende. Man får da uttalte systemiske manifestasjoner med påvirking av respirasjon og sirkulasjon. Alvorlige...