Bjørgulf Claussen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørgulf Claussen

Akhtar Hussain, Bjørgulf Claussen, Gerd Holmboe-Ottesen, Jak Jervell
15.01.2009
Norge er på verdenstoppen når det gjelder utviklingshjelp. Likevel bidrar vi lite til global helseforskning. Regjeringen har nylig trappet opp slik forskning i vesentlig grad. Spørsmålet er hva de...
Bjørgulf Claussen, Dag Bruusgaard
11.06.2009
Forskjellene i dødelighet og i selvrapportert helse mellom mennesker med kort og lang utdanning er forholdsvis store i Norge. Det viser en studie av sosiale ulikheter i sykelighet og dødelighet i 22...
Bjørgulf Claussen
12.02.2009
Elstad, JI. Utdanning og helseulikheter Problemstillinger og forskningsfunn. 148 s, tab, ill. Oslo: Helsedirektoratet, 2008. Gratis IS-1573 Helsedirektoratets ekspertgruppe om sosiale ulikheter i...
Bjørgulf Claussen
01.07.2004
Vallgårda, Signild Folkesundhed som politik Danmark og Sverige fra 1930 til i dag. 271 s, ill. Århus: Aarhus universitetsforlag, 2003. Pris DKK 248 ISBN 87 -7934 -065 -2 Denne boken er en del av den...
Bjørgulf Claussen
23.10.2003
Kari, Martinsen Omsorg, sykepleie og medisin 278 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2003. Pris NOK 349 ISBN 82-15-00216-1 Kari Martinsens tre første bøker blir nå gitt ut på nytt. Det er en god...
Aksel Tveråmo, Odd Steffen Dalgard, Bjørgulf Claussen
14.08.2003
Risikoen for å utvikle en psykisk lidelse øker ved psykisk stress, og psykisk stress øker ved misforhold mellom tilpasningskrav og mestringsressurser (fig 1) ( 1  –  8 ). Lazarus & Folkman...
Teresa Løvold Berents, Bjørgulf Claussen
20.01.2002
Luftforurensningen i Norge og andre vestlige land har over tid endret karakter. Tidligere var forurensningen i luften, særlig i de store byene, dominert av svoveldioksid og større partikler...
Sissel Steihaug, Bjørgulf Claussen
20.01.2002
I artikkelen Kroniske smerter – gjør vi alt galt? i Tidsskriftet nr. 22/2001 (1) beskriver Stein Knardahl allmennleger som temmelig inkompetente til å behandle pasienter med smerter, og han...
Teresa Løvold Berents, Bjørgulf Claussen
20.03.2002
Martinus Løvik tar opp et sentralt felt innenfor temaet luftforurensning og helse. Partiklenes størrelse, fysiske og kjemiske egenskaper er svært variable, og man kan tenke seg at de kan gi...
Bjørgulf Claussen, Øyvind Næss
20.08.2002
Tabell  1 Fordeling på yrkesstatus i 1980 blant alle 50 – 69 år gamle innbyggere i Oslo 1.1. 1990 ( %) og dødelighet i 1990 – 94 per 10 000 personår etter yrkesstatus Kvinner (n = 47 626) Menn (n =...
Øyvind Næss, Bjørgulf Claussen
28.02.2002
Rapporten om barns helse og levevilkår fra UNICEF i 2001 er interessant også for et medisinsk publikum. Med støtte i medisinsk og annen helsefaglig forskning viser rapporten betydningen av helse i...
Gunhild Gislerud, Bjørgulf Claussen, Dag Bruusgaard
30.08.2000
Utredningen om ny legelov og proposisjonen fra regjeringen fant det unødvendig med aldersgrense for legelisensen (1), tatt i betraktning de andre bestemmelsene om legens skikkethet i § 8, som lyder (...
Bjørgulf Claussen
11.08.2005
Underlid, Kjell Fattigdommens psykologi 264 s, tab. Oslo: Det Norske Samlaget, 2005. Pris NOK 328 ISBN 82 -521- 6363 - 7 Kjell Underlid, professor i psykologi ved Høgskolen i Bergen, har skrive ei...
Bjørgulf Claussen
20.01.2005
Dahle, Ranveig Thorsen, Kirsten Velferdstjenester i endring – når politikk blir praksis 226 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 298 ISBN 82-450-0112-0 Denne boken skiller seg fra en rekke...
Bjørgulf Claussen
17.11.2005
Foto © Anders Thormann/Samfoto Å se de fattige har alltid vært en utfordring. Interessen har vekslet opp gjennom tidene. Den første kristne overklassen i Bysants var svært interessert og bygde de...
Bjørgulf Claussen, Benedikte Bjørge, Victoria Telle Hjellset
16.12.2010
Den europeiske arbeidsgruppen Development and Implementation of a European Guideline and Training Standards for Diabetes Prevention (IMAGE) leverte sin plan for forebygging av type 2-diabetes på den...
Dag Bruusgaard, Bjørgulf Claussen
23.09.2010
Sykmelding og sykefravær er kompliserte sosiale prosesser. Vi foreslår en ny inndeling for å klargjøre ulike begrunnelser for sykefravær der vi opererer med fem kategorier. En slik inndeling vil...
Bjørgulf Claussen
20.05.2010
Sosiale ulikheter i helse er et betydelig problem. Skal vi gjøre noe med dem, bør vi behandle like medisinske tilstander ulikt, dvs. prioritere pasientene med minst ressurser Hvordan klinikere...
Bjørgulf Claussen
28.01.2010
Underlid, K. Sosial rettferd Fattigdom og rikdom i det moderne Noreg. 351 s, ill. Oslo: Det norske samlaget, 2009. Pris NOK 429 ISBN 978-82-521-7353-6 Kva er rett og kva er rettferd, og spesielt –...
Bjørgulf Claussen
09.09.2010
Wiist, WH The bottom line or public health Tactics corporations use to influence health and health policy, and what we can do to counter them. 570 s. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP...