Teresa Løvold Berents

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) og Seksjon for hudsykdommer

Oslo universitetssykehus

Teresa Løvold Berents er ph.d., spesialist i hud og veneriske sykdommer, godkjent i kompetanseområdet allergologi, og overlege.

Artikler av Teresa Løvold Berents
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media