Teresa Løvold Berents

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Teresa Løvold Berents

Jan-Øivind Holm, Teresa Løvold Berents, Kim M. Endre, Flora Balieva, Ellen Slevolden
20.04.2020
Psoriasis er en kronisk, til dels arvelig, sykdom med inflammasjon i huden, og ca. 3 % av befolkningen er affisert ( 1 ). Sykdommens intensitet og utbredelse skåres objektivt ved bruk av Psoriasis...
Jose Hernán Alfonso, Teresa Løvold Berents
24.06.2019
Figurtekst til Figur 2 i vår artikkel er ikke korrekt (1). Korrekt undertekst skal være: «Figur 2. Eksempel på kontakteksem hos en frisør». Bildet kan representere ulike varianter av håndeksem...
Mari Sveen Kvam, Jose Hernán Alfonso, Teresa Løvold Berents, Britt Grethe Randem, Eva Stylianou
12.02.2019
Hand eczema is the commonest work-related skin disease and most often affects those engaged in ‘wet work’. Collaboration between general practitioners, dermatologists and occupational physicians is...
Mari Sveen Kvam, Jose Hernán Alfonso, Teresa Løvold Berents, Britt Grethe Randem, Eva Stylianou
08.02.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 262–5. I Tidsskriftet nr. 3/2019 skal det sist i artikkelen stå: Publikasjonen har benyttet data fra Norsk pasientregister (NPR). Forfatterne er eneansvarlig for...
Mari Sveen Kvam, Jose Hernán Alfonso, Teresa Løvold Berents, Britt Grethe Randem, Eva Stylianou
05.02.2019
Håndeksem er den vanligste arbeidsrelaterte hudsykdommen og forekommer oftest i «våtyrker». Samarbeid mellom fastlege, hudlege og arbeidsmedisiner er gjerne nødvendig for å finne ut om...
Teresa Løvold Berents, Marit Saunes, Thomas Schopf, Hilde Kristin Vindenes
31.08.2018
Atopisk eksem er en kronisk hudsykdom som kjennetegnes ved kløe, tørr hud og eksem. Sykdommen forårsakes av et samspill mellom gener og miljø. Optimal lokalbehandling er forbundet med redusert...
Teresa Løvold Berents, Bjørgulf Claussen
20.01.2002
Luftforurensningen i Norge og andre vestlige land har over tid endret karakter. Tidligere var forurensningen i luften, særlig i de store byene, dominert av svoveldioksid og større partikler...
Teresa Løvold Berents, Bjørgulf Claussen
20.03.2002
Martinus Løvik tar opp et sentralt felt innenfor temaet luftforurensning og helse. Partiklenes størrelse, fysiske og kjemiske egenskaper er svært variable, og man kan tenke seg at de kan gi...
Teresa Løvold Berents, Karianne Nodenes
12.02.2009
Traumatiske sår i huden er meget vanlig og omfatter alt fra alvorlige brannskader til overflatiske skrubbsår. Normalt vil sår heles i løpet av to til tre uker, men det er flere faktorer som kan...