Effektiv læring med data fra egen praksis - erfaringer fra SATS-prosjektet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  SATS (Sekretariat for utvikling av allmennmedisinske kvalitetsindikatorer) har utviklet og prøvd ut en ny modell forkvalitetsforbedring i allmennpraksis. Kvalitetsindikatorer ble utformet for fire kliniske områder: diabetes mellitus,sår hals, migrene og bruk av laboratoriet. Allmennleger brukte EDB-journalen til å registrere egen praksis.Registreringene ble gjort før og etter systematisk arbeid med kvalitetsforbedring i kollegagrupper. Resultatene blesammenliknet og drøftet i gruppene. En "syklus" tok 6-12 måneder. 30 grupper fullførte ett eller flere emner. Legeneoppnådde forbedringer av sin kliniske arbeidsprosess. Blant legene som hadde det dårligste utgangspunktet, varforbedringene størst. Deltakernes evaluering indikerer at SATS-metoden vekker interesse og tilfredshet. Metoden børforenkles før den eventuelt tas i bruk i større omfang.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media