Claudi T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Claudi T

Carlsen T, Bratland SZ, Claudi T, Cooper J, Telje J, Waaler HM, Hjortdahl P
30.11.1999
Sammendrag SATS (Sekretariat for utvikling av allmennmedisinske kvalitetsindikatorer) har utviklet og prøvd ut en ny modell for kvalitetsforbedring i allmennpraksis. Kvalitetsindikatorer ble utformet...
Claudi T, Cooper J, Skogøy K, Hausken MF, Melbye H
20.10.1997
Sammendrag Det foreligger få data om kvaliteten på diabetesomsorgen i Norge. Dette gjelder både i første- og annenlinjetjenesten. Vi har gått gjennom journalene til 1876 diabetikere som var...
Carlsen T, Claudi T, Cooper J, Telje J, Waaler HM
30.09.1996
Sammendrag Hvordan kan vi sikre at vi bruker våre kunnskaper og ferdigheter på rett måte? For å finne svaret trenger vi hjelpemidler som ikke hindrer det daglige arbeid, som bygger både på medisinsk...