Waaler HM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Waaler HM

Carlsen T, Bratland SZ, Claudi T, Cooper J, Telje J, Waaler HM, Hjortdahl P
30.11.1999
Sammendrag SATS (Sekretariat for utvikling av allmennmedisinske kvalitetsindikatorer) har utviklet og prøvd ut en ny modell for kvalitetsforbedring i allmennpraksis. Kvalitetsindikatorer ble utformet...
Carlsen T, Claudi T, Cooper J, Telje J, Waaler HM
30.09.1996
Sammendrag Hvordan kan vi sikre at vi bruker våre kunnskaper og ferdigheter på rett måte? For å finne svaret trenger vi hjelpemidler som ikke hindrer det daglige arbeid, som bygger både på medisinsk...