Bratland SZ

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bratland SZ

Carlsen T, Bratland SZ, Claudi T, Cooper J, Telje J, Waaler HM, Hjortdahl P
30.11.1999
Sammendrag SATS (Sekretariat for utvikling av allmennmedisinske kvalitetsindikatorer) har utviklet og prøvd ut en ny modell for kvalitetsforbedring i allmennpraksis. Kvalitetsindikatorer ble utformet...
Steen M, Bratland SZ
10.01.1999
Sammendrag Allmennlegen kan utøve forebyggende helsearbeid på flere plan - på eget kontor og i samarbeid med andre helsearbeidere. Engasjement i og effekt av arbeidet er lite kjent. Systematikk er...