Westheim A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Westheim A

Westheim A, Dickstein K, Gundersen T, Hole T, Kjekshus J, Myhre ESP, Rønnevik PK, Samstad S, Smith P
30.09.1999
Sammendrag Et handlingsprogram om undersøkelser og behandling av pasienter med hjertesvikt ble publisert i Tidsskriftet i 1994. Siden den gang er det kommet flere tilsvarende publikasjoner, bl.a. fra...
Svilaas A, Westheim A, Kristoffersen JE, HjartaakerJ, Thoresen M
10.06.1998
Sammendrag Hos 1353 pasienter med kjent koronar hjertesykdom eller perifer aterosklerotisk sykdom ble den sekundærprofylaktiske intervensjon kartlagt i 1996-97i 63 allmennpraksiser. 63% av pasientene...
Gundersen T, Dickstein K, Hole T, Kjekshus J, Myhre ESP, Rønnevik P, Smith P, Westheim A
10.02.1997
Sammendrag Nyere undersøkelser har vist at behandling med betablokkere bedrer prognosen hos pasienter med nedsatt venstre ventrikkel-funksjon. Behandling med timolol og propranolol reduserer...
Svilaas A, Westheim A, Kristoffersen JE, HjartaakerJ
10.09.1996
Sammendrag I en enkel tverrsnittsundersøkelse ble den sekundærprofylaktiske intervensjon kartlagt hos 707 pasienter med kjent koronar hjertesykdom eller perifer aterosklerotisk sykdom. Undersøkelsen...
Tomten SE, Nilsson S, Kjeldsen SE, Westheim A
10.01.1996
Sammendrag Effekten av a1-blokade (doxazosin, 4 mg daglig) på maksimalt oksygenopptak (VO2 maks) og fysisk utholdenhet ble undersøkt hos 16 veltrente menn med mild hypertensjon i et randomisert,...