Forbedrede rutiner for trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En studie i 1995 ved Harstad sykehus viste at få pasienter fikk trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt, og atden sykehusinterne forsinkelsen før start av behandling var for stor. Studien førte til en omfattende omlegging avrutinene ved sykehuset.

  For å evaluere effekten av klarere rutiner, ble data for alle pasienter med utskrivningsdiagnosen akutthjerteinfarkt fra medio oktober 1996 til medio oktober 1997 (n = 122) innsamlet prospektivt og seneresupplert med opplysninger fra pasientjournalene. Data ble sammenliknet med data fra studien foretatt i 1995.

  Andelen pasienter som fikk trombolytisk behandling økte fra 24% i 1995 til 37% (p = 0,02). Viidentifiserte ingen pasienter som ikke fikk trombolytisk behandling når det forelå indikasjon for slik behandling.Andelen pasienter som døde i sykehus gikk ned fra 25% i 1995 til 16% (p = 0,06). Andelen som fikktrombolytisk behandling innen 60 minutter etter ankomst til sykehus økte fra 20% til 67% (p < 0,001). Forpasienter med infarkttypiske EKG-forandringer ved innkomst ble trombolytisk behandling igangsatti gjennomsnitt 37minutter etter ankomst til sykehus og 4,5 timer etter symptomdebut.

  Klarere rutiner ser ut til å ha bidratt til å øke andelen infarktpasienter som får trombolytisk behandling og til åredusere den sykehusinterne forsinkelsen før slik behandling startes. En ytterligere betydelig reduksjon i forsinkelsenfør behandlingsstart kan muligens oppnås ved å redusere den prehospitale forsinkelsen, eventuelt med start avtrombolytisk behandling før ankomst til sykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media