Schei MA

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Schei MA

Hessen JO, Schei MA, Valle PC, Kildahl-Andersen O
30.08.1999
Sammendrag En studie i 1995 ved Harstad sykehus viste at få pasienter fikk trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt, og at den sykehusinterne forsinkelsen før start av behandling var for stor...