Kildahl-Andersen O

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kildahl-Andersen O

Kildahl-Andersen O, Holm T
20.10.1999
Denne artikkelen bygger på en kasuistikk publisert i Scandinavian Journal of Gastroenterology (1) Pasienten var en mann med mangeårig psoriasis. 39 år gammel ble han i august 1994 innlagt i sykehus...
Hessen JO, Schei MA, Valle PC, Kildahl-Andersen O
30.08.1999
Sammendrag En studie i 1995 ved Harstad sykehus viste at få pasienter fikk trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt, og at den sykehusinterne forsinkelsen før start av behandling var for stor...
Schei M, Hessen JO, Kildahl-Andersen O
20.02.1998
Sammendrag Journalene til alle pasienter med utskrivningsdiagnosen akutt hjerteinfarkt ved Harstad sykehus i løpet av 1995, totalt 170, ble gjennomgått. 24% av pasientene fikk trombolytisk behandling...
Holm T, Kildahl-Andersen O, Sjo M
20.05.1997
Sammendrag Kongenitt dyserytropoetisk anemi type III er en sjelden lidelse, karakterisert av mild til moderat anemi, ineffektiv erytropoese og morfologisk avvikende erytrocytter og deres forstadier...