Valle PC

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Valle PC

Hessen JO, Schei MA, Valle PC, Kildahl-Andersen O
30.08.1999
Sammendrag En studie i 1995 ved Harstad sykehus viste at få pasienter fikk trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt, og at den sykehusinterne forsinkelsen før start av behandling var for stor...
Valle PC, Dybdahl JH
20.06.1998
Sammendrag Det eksisterer flere kjemiske metoder til påvisning av okkult blod i avføring. I Norge er det nå også markedsført en immunokjemisk metode, BM-Test Colon Albumin. Denne testen benytter...