Hessen JO

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hessen JO

Hessen JO, Schei MA, Valle PC, Kildahl-Andersen O
30.08.1999
Sammendrag En studie i 1995 ved Harstad sykehus viste at få pasienter fikk trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt, og at den sykehusinterne forsinkelsen før start av behandling var for stor...
Schei M, Hessen JO, Kildahl-Andersen O
20.02.1998
Sammendrag Journalene til alle pasienter med utskrivningsdiagnosen akutt hjerteinfarkt ved Harstad sykehus i løpet av 1995, totalt 170, ble gjennomgått. 24% av pasientene fikk trombolytisk behandling...