Fra valium til lykkepille?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Bruksmønsteret for legemidler ved psykiske problemer er i endring. Selektive serotoninreopptakshemmere ble gjortrefusjonsberettiget i 1994. Det har vært reist spørsmål om en vesentlig del av benzodiazepinbrukerne ville gå over tildisse nye medikamentene siden de i litteraturen ble anbefalt brukt også ved lettere angsttilstander og de ikke haddebenzodiazepinenes risiko for legemiddelavhengighet.

  Undersøkelsen gransker endringene i utlevering av benzodiazepinanxiolytika og selektive serotoninreopptakshemmerefra to apotek i Vest-Agder i perioden 1994-97 med et samlet kundegrunnlag på 17800 personer over en fireårsperiode. Vifulgte også i fire år forskrivningen i disse to legemiddelgruppene hos 1125 apotekkunder som i 1994 hadde fått utlevertbenzodiazepinanxiolytika.

  Våre data viser at bare 5% av dem som hadde fått benzodiazepinanxiolytika i 1994 og som vi kunne følge gjennomfireårsperioden, gikk over til monoterapi med selektive serotoninreopptakshemmere. 18% kombinerte de tomedikamentgruppene og 77% fortsatte sin benzodiazepinbruk som før. Økningen i antall personer som har fått selektiveserotoninreopptakshemmere i undersøkelsesperioden, er langt større enn økningen målt i definerte døgndoser (DDD).

  Selektive serotoninreopptakshemmer ser ut til å ha hatt liten betydning for benzodiazepinbruken i våre apoteksnedslagsfelter. Våre funn indikerer at det istedenfor en utvikling "fra valium til lykkepille" i årene 1994-97 i mangetilfeller har gått "fra valium til valium & lykkepille".

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media