Thormodsen M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thormodsen M

Thormodsen M, Hjortdahl P, Farbrot T, Jacobsen OV, Nenningsland JB, Nielsen BB, Nielsen BB
10.06.1999
Sammendrag Bruksmønsteret for legemidler ved psykiske problemer er i endring. Selektive serotoninreopptakshemmere ble gjort refusjonsberettiget i 1994. Det har vært reist spørsmål om en vesentlig del...
Thormodsen M, Fonneløp H, Rytter E, Tørisen HM
10.10.1997
Sammendrag Ubrukte legemidler som hoper seg opp i hjemmene representerer en medisinsk-faglig, økonomisk og miljømessig utfordring. Medisin som flyter rundt øker også risikoen for forgiftninger både...
Thormodsen M, Fonneløp H, Rytter E, Tørisen HM
10.10.1997
Sammendrag Både forskning og praktisk erfaring indikerer at en del av den reseptmedisin som skrives ut, aldri blir brukt. Vi vet imidlertid mindre om årsakene til at anslagsvis 10% av legemidlene som...