Farbrot T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Farbrot T

Thormodsen M, Hjortdahl P, Farbrot T, Jacobsen OV, Nenningsland JB, Nielsen BB, Nielsen BB
10.06.1999
Sammendrag Bruksmønsteret for legemidler ved psykiske problemer er i endring. Selektive serotoninreopptakshemmere ble gjort refusjonsberettiget i 1994. Det har vært reist spørsmål om en vesentlig del...