Forfang K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Forfang K

Lund MB, Kongerud J, Boe J, Ihlen H, Forfang K, Abrahamsen AF, Nome O
10.03.1999
Sammendrag Stråleterapi og cytostatika er standardbehandling ved Hodgkins sykdom. Begge deler kan skade hjerte, lunger og thyreoidea. I en nasjonal tverrsnittsstudie har vi kartlagt forekomst og...
Gullestad L, Bjørnerheim R, Offstad J, Endresen K, Forfang K, Kjekshus J, Hansteen V
10.01.1999
Sammendrag Det er foretatt en retrospektiv analyse av bruken av b-blokkere hos pasienter med koronar hjertesykdom. Av pasienter med stabil angina pectoris henvist til angiografisk utredning ved...
Jørgensen B, Forfang K
30.08.1996
Sammendrag Til tross for økt operatørerfaring og forbedret teknisk utstyr, er restenose stadig hovedproblemet etter primært vellykket behandling med perkutan transluminal koronar angioplastikk (PTCA...