Dødelighet og sykelighet etter koronar bypasskirurgi hos høyrisikopasienter

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Til sammen 113 kvinner og 912 menn ble operert ved Kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet for angina pectoris i perioden1982-86. De ble fulgt til 1.1. 1993. Vi fant ingen forskjell i tidlig død, tilbakefall av angina pectoris ellerikke-fatalt hjerteinfarkt mellom diabetikere og ikke-diabetikere, men total dødelighet etter operasjonen var 1,87ganger høyere hos diabetikere enn hos ikke-diabetikere. Pasienter med ejeksjonsfraksjon £ 40% hadde 10,2 ganger høyere dødelighet enn referansegruppen. Vi fant en nærmest lineær sammenhengmellom den totale dødelighet og fallende verdier av ejeksjonsfraksjon. Vi fant ingen sammenheng mellomejeksjonsfraksjon og tilbakefall av angina pectoris og ikke-fatalt hjerteinfarkt. Det var ingen sikker forskjell idødelighet og sykelighet mellom kjønnene.

  Selv om en noe økt dødelighet hos høyrisikopasienter er å forvente, vil de som overlever operasjonen, i samme gradsom de øvrige pasienter ha glede av de gunstige resultatene av en koronar bypassoperasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media