Nitter-Hauge S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nitter-Hauge S

Risum Ø, Arafa O, Svennevig JL, Levorstad K, Abdelnoor M, Gullestad L, Bjørnerheim R, Simonsen S, Nitter-Hauge S
30.11.1998
Sammendrag Til sammen 113 kvinner og 912 menn ble operert ved Kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet for angina pectoris i perioden 1982-86. De ble fulgt til 1.1. 1993. Vi fant ingen forskjell i tidlig...
Risum Ø, Svennevig JL, Nitter-Hauge S, Levorstad K, Abdelnoor M
20.10.1998
Sammendrag Til sammen 1025 pasienter, 912 menn og 113 kvinner, ble fra august 1982 til desember 1986 operert for angina pectoris ved Kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet. Gjennomsnittsalderen var 56...
Bjørnerheim R, AndreassenAK, Nitter-Hauge S, Smith P, Platou ES, Smiseth OA
20.03.1996
Sammendrag Til tross for økning i utdanningsstillinger på slutten av 1980-tallet er det generelle inntrykket at det er for liten tilgang på grenspesialister i kardiologi, særlig ved sentral- og...