Risum Ø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Risum Ø

Risum Ø, Arafa O, Svennevig JL, Levorstad K, Abdelnoor M, Gullestad L, Bjørnerheim R, Simonsen S, Nitter-Hauge S
30.11.1998
Sammendrag Til sammen 113 kvinner og 912 menn ble operert ved Kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet for angina pectoris i perioden 1982-86. De ble fulgt til 1.1. 1993. Vi fant ingen forskjell i tidlig...
Risum Ø, Svennevig JL, Nitter-Hauge S, Levorstad K, Abdelnoor M
20.10.1998
Sammendrag Til sammen 1025 pasienter, 912 menn og 113 kvinner, ble fra august 1982 til desember 1986 operert for angina pectoris ved Kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet. Gjennomsnittsalderen var 56...