POEMS-syndromet - en sjelden multiorgansykdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  POEMS-syndromet er en sjelden multiorgansykdom hvor hovedsymptomene er polyneuropati, organomegali, endokrinopati,monoklonal gammopati og hudforandringer. Gammopatien er ofte betinget i et myelom eller et plasmocytom som kan påvisesradiologisk og histologisk. Patogenesen er uklar, men sannsynligvis immunbetinget. Utviklingen av syndromet kan skjeover flere år. Primært må den hematologiske grunnsykdom behandles. I en del tilfeller kan dette stabilisere utviklingenav tilstanden. Det er viktig å kjenne til tilstanden for å kunne se sammenhengen mellom de ulike symptomene og sikre atriktig behandling blir igangsatt. Vi presenterer tre pasienter med POEMS-syndromet og en gjennomgang avlitteraturen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media