Storstein A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Storstein A

Storstein A, Gjerde IO, Vedeler C, Nesthus I
10.09.1998
Sammendrag POEMS-syndromet er en sjelden multiorgansykdom hvor hovedsymptomene er polyneuropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal gammopati og hudforandringer. Gammopatien er ofte betinget i...
Gjerde IO, Storstein A, Skeie GO, Wester K, Hegrestad S, Houge G
30.08.1998
Sammendrag Ataksier kan skyldes sykdom både i det perifere og sentrale nervesystem. Få metabolske eller degenerative ataksier kan behandles farmakologisk. Ataksi pga. vitamin E-mangel er imidlertid...
Storstein A, Vedeler C, Krossnes B, Mørk S
30.08.1997
Sammendrag En 83 år gammel kvinne utviklet i løpet av få uker invalidiserende cerebellare symptomer. Den raske progredieringen foranlediget mistanke om paraneoplastisk årsak til pasientens symptomer...