Gjerde IO

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gjerde IO

Holmaas G, Gilhus NE, Gjerde IO, Lund-Tønnessen S, Langørgen J
20.11.1998
Sammendrag Botulisme er en livstruende, sjelden sykdom som oftest skyldes botulinumtoksin produsert av Clostridium botulinum i mat. Vi refererer et tilfelle av sårbotulisme hos en 29 år gammel...
Storstein A, Gjerde IO, Vedeler C, Nesthus I
10.09.1998
Sammendrag POEMS-syndromet er en sjelden multiorgansykdom hvor hovedsymptomene er polyneuropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal gammopati og hudforandringer. Gammopatien er ofte betinget i...
Gjerde IO, Storstein A, Skeie GO, Wester K, Hegrestad S, Houge G
30.08.1998
Sammendrag Ataksier kan skyldes sykdom både i det perifere og sentrale nervesystem. Få metabolske eller degenerative ataksier kan behandles farmakologisk. Ataksi pga. vitamin E-mangel er imidlertid...