Vedeler C

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vedeler C

Storstein A, Gjerde IO, Vedeler C, Nesthus I
10.09.1998
Sammendrag POEMS-syndromet er en sjelden multiorgansykdom hvor hovedsymptomene er polyneuropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal gammopati og hudforandringer. Gammopatien er ofte betinget i...
Almås T, Vedeler C, Moen G, Mørk S
30.08.1998
Sammendrag Cerebral amyloid angiopati affiserer intracerebrale kar, uten at det foreligger systemisk amyloidose. Amyloid avleires i små og middels store kar i cortex og leptomeningene. Cerebral...
Storstein A, Vedeler C, Krossnes B, Mørk S
30.08.1997
Sammendrag En 83 år gammel kvinne utviklet i løpet av få uker invalidiserende cerebellare symptomer. Den raske progredieringen foranlediget mistanke om paraneoplastisk årsak til pasientens symptomer...
Karlsen B, Vedeler C
20.01.1996
Tema med variasjoner Sammendrag Guillain-Barrés syndrom eller akutt inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati er en hyppig årsak til akutte perifere pareser og arefleksi. Neurofysiologiske funn...