Hvor godt behandles pasienter med aterosklerotisk sykdom i allmennpraksis?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hos 1353 pasienter med kjent koronar hjertesykdom eller perifer aterosklerotisk sykdom ble den sekundærprofylaktiskeintervensjon kartlagt i 1996-97i 63 allmennpraksiser. 63% av pasientene var menn og 25% var røykere.

  55% av pasientene fikk lipidsenkende medikasjon, overveiende med statin, mot 18% i en liknende kartlegging i1994-95. Forskrivningen av lipidsenkende medisiner i Norge økte tilsvarende fra 1994 til 1996. Langt flere pasienteropp til fylte 75 år ble gitt lipidsenkende medisin enn personer over 75 år. 83% av pasientene hadde likevel et nivå avLDL-kolesterol over det anbefalte 2,6 mmol/l. Det var mangelfull antitrombotisk intervensjon og underbehandling medb-blokkere. Det systoliske blodtrykk hos hypertonikerne var ikke optimalt behandlet. Diabetespasienter ble behandlet påsamme måte som ikke-diabetikere. I tilsvarende europeiske undersøkelser er andel pasienter med statinmedikasjon lavereog bruk av acetylsalisylsyre høyere.

  Allmennpraktikerne har et spesielt ansvar for behandling og oppfølging skal behandlingsmålene nås og opprettholdes isekundærprevensjon ved aterosklerotisk sykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media