Hvor godt behandles pasienter med aterosklerotisk sykdom i allmennpraksis?

Svilaas A, Westheim A, Kristoffersen JE, HjartaakerJ, Thoresen M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Hos 1353 pasienter med kjent koronar hjertesykdom eller perifer aterosklerotisk sykdom ble den sekundærprofylaktiske intervensjon kartlagt i 1996-97i 63 allmennpraksiser. 63% av pasientene var menn og 25% var røykere.

55% av pasientene fikk lipidsenkende medikasjon, overveiende med statin, mot 18% i en liknende kartlegging i 1994-95. Forskrivningen av lipidsenkende medisiner i Norge økte tilsvarende fra 1994 til 1996. Langt flere pasienter opp til fylte 75 år ble gitt lipidsenkende medisin enn personer over 75 år. 83% av pasientene hadde likevel et nivå av LDL-kolesterol over det anbefalte 2,6 mmol/l. Det var mangelfull antitrombotisk intervensjon og underbehandling med b-blokkere. Det systoliske blodtrykk hos hypertonikerne var ikke optimalt behandlet. Diabetespasienter ble behandlet på samme måte som ikke-diabetikere. I tilsvarende europeiske undersøkelser er andel pasienter med statinmedikasjon lavere og bruk av acetylsalisylsyre høyere.

Allmennpraktikerne har et spesielt ansvar for behandling og oppfølging skal behandlingsmålene nås og opprettholdes i sekundærprevensjon ved aterosklerotisk sykdom.

Anbefalte artikler