Svilaas A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svilaas A

Svilaas A, Westheim A, Kristoffersen JE, HjartaakerJ, Thoresen M
10.06.1998
Sammendrag Hos 1353 pasienter med kjent koronar hjertesykdom eller perifer aterosklerotisk sykdom ble den sekundærprofylaktiske intervensjon kartlagt i 1996-97i 63 allmennpraksiser. 63% av pasientene...
Svilaas A, Bye P, Strøm EC, Kolbjørnsen O, Tonstad S, Ose L
20.11.1997
Sammendrag 107 personer med primær hyperkolesterolemi deltok i en klinisk undersøkelse ved Lipidklinikken i fem år, med kostbehandling og lipidsenkende medikasjon (et statin). Ved studieavslutning...
Svilaas A, Westheim A, Kristoffersen JE, HjartaakerJ
10.09.1996
Sammendrag I en enkel tverrsnittsundersøkelse ble den sekundærprofylaktiske intervensjon kartlagt hos 707 pasienter med kjent koronar hjertesykdom eller perifer aterosklerotisk sykdom. Undersøkelsen...