Kristoffersen JE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristoffersen JE

Svilaas A, Westheim A, Kristoffersen JE, HjartaakerJ, Thoresen M
10.06.1998
Sammendrag Hos 1353 pasienter med kjent koronar hjertesykdom eller perifer aterosklerotisk sykdom ble den sekundærprofylaktiske intervensjon kartlagt i 1996-97i 63 allmennpraksiser. 63% av pasientene...
Svilaas A, Westheim A, Kristoffersen JE, HjartaakerJ
10.09.1996
Sammendrag I en enkel tverrsnittsundersøkelse ble den sekundærprofylaktiske intervensjon kartlagt hos 707 pasienter med kjent koronar hjertesykdom eller perifer aterosklerotisk sykdom. Undersøkelsen...
Kristoffersen JE
10.03.1996
En undersøkelse av dødsfall i en gruppepraksis Sammendrag Informasjon om død og dødsårsak vurderes som grunnleggende for kvalitetsforbedring i medisinsk virksomhet. Selv om pasienter ofte har kontakt...