Søgaard AJ

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Søgaard AJ

Abildsnes AK, Søgaard AJ, Hafstad A
30.05.1998
Sammendrag For å kunne sette inn effektive forebyggende tiltak overfor røykere, er det viktig å vite hvilke faktorer som har størst betydning for røykeslutt. 12658 røykere, 6254 menn og 6404 kvinner...
Olstad R, Søgaard AJ, Sexton H
30.03.1998
Sammendrag Tre helseundersøkelser i Finnmark i tidsrommet 1987-93 inneholdt likelydende spørsmål om mental helse. I fem kystkommuner ble en stor del av befolkningen undersøkt. Utviklingen i mental...
Søgaard AJ, Berntsen GKR, Magnus JH, Tollan A
10.02.1998
Sammendrag Sannsynlige positive effekter av postmenopausal hormonsubstitusjon på flere organsystemer har gitt slik behandling utvidet indikasjonsområde. Mulige bivirkninger ved langtidsbruk og ulike...
Søgaard AJ, Fønnebø V, Magnus JH, Tollan A
10.02.1998
Sammendrag For å analysere bruken av postmenopausal substitusjonsbehandling i grupper av norske kvinner, samt finne prediktorer for slik bruk, ble tilfeldige utvalg av norske kvinner (30-79 år)...
Søgaard AJ, Hafstad A
30.09.1997
Kvinner og menn tilhører ulike helsekulturer Kunnskap om sammenhengen mellom atferd og sykdom og skader er veletablert. For å drive effektiv forebygging er det derfor nødvendig å ha kunnskap om folks...
Søgaard AJ, Fønnebø V
30.08.1996
Sammendrag Rådet for psykisk helse og NRK samarbeidet i november 1992 om TV-innsamlingen til inntekt for psykisk helse. På aksjonsdagen ble det sendt seks timer med informasjon, underholdning og...
Søgaard AJ, Berntsen GKR
20.08.1996
Lårhalsbrudd er et stort og voksende problem verden over (1), og en av de viktigste risikofaktorene for slike og andre brudd er lav beintetthet (2). Livstidsrisikoen for å rammes av lårhalsbrudd for...
Joakimsen RM, Søgaard AJ, Tollan A, Magnus JH
30.06.1996
Kunnskap og holdninger i den norske befolkning Sammendrag I 1994 ble et randomisert utvalg (N 5 1514) av den norske befolkning (16-79 år) intervjuet vedrørende kunnskaper om og holdninger til...