Tollan A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tollan A

Søgaard AJ, Berntsen GKR, Magnus JH, Tollan A
10.02.1998
Sammendrag Sannsynlige positive effekter av postmenopausal hormonsubstitusjon på flere organsystemer har gitt slik behandling utvidet indikasjonsområde. Mulige bivirkninger ved langtidsbruk og ulike...
Søgaard AJ, Fønnebø V, Magnus JH, Tollan A
10.02.1998
Sammendrag For å analysere bruken av postmenopausal substitusjonsbehandling i grupper av norske kvinner, samt finne prediktorer for slik bruk, ble tilfeldige utvalg av norske kvinner (30-79 år)...
Joakimsen RM, Søgaard AJ, Tollan A, Magnus JH
30.06.1996
Kunnskap og holdninger i den norske befolkning Sammendrag I 1994 ble et randomisert utvalg (N 5 1514) av den norske befolkning (16-79 år) intervjuet vedrørende kunnskaper om og holdninger til...