Magnus JH

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magnus JH

Søgaard AJ, Fønnebø V, Magnus JH, Tollan A
10.02.1998
Sammendrag For å analysere bruken av postmenopausal substitusjonsbehandling i grupper av norske kvinner, samt finne prediktorer for slik bruk, ble tilfeldige utvalg av norske kvinner (30-79 år)...
Midtby M, Magnus JH
10.02.1998
Sammendrag Skjelettet er et metabolsk aktivt organ som kontinuerlig forandrer og fornyer seg. Dette skjer ved at spesialiserte celler i beinvevet resorberer og syntetiserer beinmatriks...
Midtby M, Magnus JH
10.02.1998
Sammendrag Markører for beinomsetning har potensiell klinisk nytteverdi spesielt ved osteoporose, men også ved reumatiske sykdommer, metabolske beinsykdommer og skjelettmetastaser. Markørene måles i...
Søgaard AJ, Berntsen GKR, Magnus JH, Tollan A
10.02.1998
Sammendrag Sannsynlige positive effekter av postmenopausal hormonsubstitusjon på flere organsystemer har gitt slik behandling utvidet indikasjonsområde. Mulige bivirkninger ved langtidsbruk og ulike...
Joakimsen RM, Søgaard AJ, Tollan A, Magnus JH
30.06.1996
Kunnskap og holdninger i den norske befolkning Sammendrag I 1994 ble et randomisert utvalg (N 5 1514) av den norske befolkning (16-79 år) intervjuet vedrørende kunnskaper om og holdninger til...