Rostrup M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rostrup M

Rostrup M
10.11.1998
Selv om NATO har vedtatt å utsette bombingen av serbiske stillinger i Kosovo, kan det for første gang bli aktuelt for norske leger å delta i en angrepskrig. Regjeringen har bestemt å stille norske...
Mangschau A, Bendz B, Rostrup M, Eritsland J, Müller C, Kjellevand TO, Brekke M
20.02.1998
Sammendrag 20 pasienter med akutte transmurale hjerteinfarkter og sykehistorie på under seks timer ble behandlet med akutt angioplastikk. Mediantiden fra henholdsvis symptomdebut og...
Mæhlen J, Heger B, Rostrup M
20.05.1997
Sammendrag Miltatrofi og svekket miltfunksjon, hyposplenisme, er en lite påaktet, men ikke sjelden komplikasjon til inflammatorisk tarmsykdom. Vi refererer et tilfelle av fatal pneumokokkinfeksjon...
Rostrup M
20.03.1997
Sammendrag Interessen for å reise til høyereliggende og eksotiske strøk er økende i Norge. Med utgangspunkt i medisinske erfaringer fra den norskbaserte Everest-ekspedisjonen til Tibet våren 1996,...