Bendz B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bendz B

Bendz B, Mangschau A, Eritsland J, Müller C, Brekke M
30.09.1999
Sammendrag Mange pasienter med hjertestans i forløpet av et akutt hjerteinfarkt får ikke medikamentell trombolyse på grunn av frykt for alvorlige blødningskomplikasjoner etter hjerte-lunge-redning...
Mangschau A, Bendz B, Rostrup M, Eritsland J, Müller C, Kjellevand TO, Brekke M
20.02.1998
Sammendrag 20 pasienter med akutte transmurale hjerteinfarkter og sykehistorie på under seks timer ble behandlet med akutt angioplastikk. Mediantiden fra henholdsvis symptomdebut og...