Kjellevand TO

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjellevand TO

Mangschau A, Bendz B, Rostrup M, Eritsland J, Müller C, Kjellevand TO, Brekke M
20.02.1998
Sammendrag 20 pasienter med akutte transmurale hjerteinfarkter og sykehistorie på under seks timer ble behandlet med akutt angioplastikk. Mediantiden fra henholdsvis symptomdebut og...