Kvien TK

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kvien TK

Brekke M, Kvien TK
30.04.1999
Tidlig diagnose og aktiv behandling er avgjørende Reumatoid artritt er en kronisk, potensielt aggressiv sykdom som vanligvis har betydelig innvirkning på pasientens fysiske, psykiske og sosiale...
Kvien TK, Giercksky K-E, Rugstad HE
30.04.1998
“Vårt betennelsesdempende legemiddel er en selektiv hemmer av cyklooksygenase-2 (COX-2)” eller “vårt legemiddel er en sterkere hemmer av COX-2 enn av COX-1”. For noen produsenter av ikke-steroide...
Brekke M, Hjortdahl P, Thelle DS, Celius EG, Heldal E, Joner G, Kvien TK
10.01.1998
Sammendrag Innbyggernes levekår varierer svært mellom ulike deler av Oslo, og aldersjustert dødelighet viser en parallell variasjon. Vi ønsket å vite mer om variasjoner i sykelighet. Vi valgte derfor...
Kvien TK, Haga H-J, Kvalvik A Grimstvedt
20.08.1996
Kontrollopplegg ved bruk av sykdomsmodifiserende legemidler Sammendrag Nyere epidemiologisk forskning har vist at reumatoid artritt er en alvorlig sykdom med økt mortalitet og morbiditet. Denne viten...
Grefslie H, Kvien TK, Toverud E-L
20.03.1996
Behandlingsvarighet og seponeringsårsaker Sammendrag Behandlingsvarighet og seponeringsårsaker ved bruk av sykdomsmodifiserende legemidler ble undersøkt hos 360 pasienter med reumatoid artritt med...