Skeie GO

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Skeie GO

Gjerde IO, Storstein A, Skeie GO, Wester K, Hegrestad S, Houge G
30.08.1998
Sammendrag Ataksier kan skyldes sykdom både i det perifere og sentrale nervesystem. Få metabolske eller degenerative ataksier kan behandles farmakologisk. Ataksi pga. vitamin E-mangel er imidlertid...
Sund KK, Skeie GO, Gilhus NE, Aarli JA, Varhaug JE
30.11.1997
Sammendrag Pasienter med myasthenia gravis har ofte forandringer i thymus. Hyperplasi er vanligst, men atrofi og tymom forekommer også. Valg av terapi bygger blant annet på type thymuspatologi, og...