Sund KK

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sund KK

Sund KK, Skeie GO, Gilhus NE, Aarli JA, Varhaug JE
30.11.1997
Sammendrag Pasienter med myasthenia gravis har ofte forandringer i thymus. Hyperplasi er vanligst, men atrofi og tymom forekommer også. Valg av terapi bygger blant annet på type thymuspatologi, og...