Aarli JA

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aarli JA

Aarli JA
10.09.1999
EU har nå godkjent behandlingen også for sekundær progredierende multippel sklerose Multippel sklerose er en viktig årsak til fysisk uførhet hos unge voksne. Trolig har nærmere 8000 mennesker i Norge...
Aarli JA
30.08.1999
Mer kunnskap om genetikk og patogenese kan gi håp om å hindre sykdomsutviklingen Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) er en progredierende sykdom som jevnt og sikkert lammer tverrstripet muskulatur. Den...
Sund KK, Skeie GO, Gilhus NE, Aarli JA, Varhaug JE
30.11.1997
Sammendrag Pasienter med myasthenia gravis har ofte forandringer i thymus. Hyperplasi er vanligst, men atrofi og tymom forekommer også. Valg av terapi bygger blant annet på type thymuspatologi, og...
Aarli JA, Tysnes OB
20.05.1997
Sammendrag I 1990 etablerte vi ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Sykehus, et poliklinisk tilbud for pasienter med amyotrofisk lateralsklerose. I tidsrommet 1990-95 har vi hatt 59 pasienter med...
Rekand T, Aarli JA, Langeland N
10.02.1997
Sammendrag Den siste poliomyelittepidemi i Norge var i årene 1950-54. Artikkelen beskriver denne epidemien på Vestlandet på grunnlag av 243 journaler fra perioden 1950-54, registrert ved Haukeland...