Øgreid D

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øgreid D

Lindsetmo R-O, Fosse L, Evensen SA, Wyller VB, Nylehn P, Øgreid D
28.02.1998
Sammendrag Vi presenterer organiseringen og innholdet av utplassering av legestudenter i lokalsykehus ved de fire medisinske fakultetene i Norge. For legestudentene er utplasseringen det første...
Pettersen HB, Bovim G, Brodal P, Øgreid D, Fønnebø V
20.08.1997
Sammendrag Studieplanene ved de fire medisinske fakultetene i Norge har i de senere år gjennomgått til dels store forandringer når det gjelder form og innhold. I dag har vi fire medisinske...