Bruk av alendronat ved osteoporose - er det kostnadseffektivt?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Målsettingen med analysen var å beregne kostnader og helsegevinster ved bruk av alendronat 10 mg daglig i fem år fra 65års alder hos kvinner med beinmasse 2,5 standarddeviasjoner under maksimal beinmasse. Ingen behandling ble valgt somalternativ strategi. Vi brukte en kostnad-effekt-analyse basert på en simuleringsmodell. Risiko for brudd ble basert påkliniske og epidemiologiske undersøkelser. Kostnadsanalysen ble basert på markedspriser (beintetthetsmåling), dennorske DRG-prislisten (sykehusbehandling), normaltariffen (legekonsultasjoner, blodprøver, røntgenundersøkelser) ogandre takster (fysioterapi, sykehjemsbehandling mv.). Den diskonterte kostnad per kvalitetsjustert leveår (QALY) var528000, 291000 og 147000 kroner, når beintettheten var henholdsvis 1,5; 2,5 og 3,5 standarddeviasjoner under maksimalbeinmasse ved behandlingsstart. Sensitivitetsanalysen viste at resultatene var følsomme for variasjon i fremtidigbruddrisiko, intervensjonskostnad, diskonteringsrate og størrelse og varighet av medikamenteffekten.

  Undersøkelsen tyder på at bruk av alendronat blant kvinner med høy risiko for brudd har et kostnad-effekt-forhold pånivå med behandling av hyperkolesterolemi eller hypertoni.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media