Aursnes I

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aursnes I

Lygren I, Andersen LP, Lerang F, Kleveland PM, Farup P, Vatn M, Aursnes I
30.11.1998
Sammendrag I artikkelen presenteres resultatet av en spørreundersøkelse til alle norske sykehus i mars 1997 om praksis med hensyn til behandling av Helicobacter pylori. I alt 52 sykehus svarte på...
Kristiansen IS, Falch JA, Andersen L, Aursnes I
10.08.1997
Sammendrag Målsettingen med analysen var å beregne kostnader og helsegevinster ved bruk av alendronat 10 mg daglig i fem år fra 65 års alder hos kvinner med beinmasse 2,5 standarddeviasjoner under...
Aursnes I, Osnes J-B, Platou ES
28.02.1997
Sammendrag Kalsiumantagonister var i Norge i 1994 den mest anvendte gruppen hjertemedikamenter. Markedsleder innenfor gruppen var amlodipin. Metaanalyser av kliniske studier tyder imidlertid på at...