Kristiansen IS

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristiansen IS

Lian OS, Kristiansen IS
20.10.1998
Sammendrag Er det samsvar mellom det helsearbeiderne oppfatter som en riktig prioriteringspraksis og de kriteriene som er nedfelt i forskrift om ventetidsgaranti? Hvis det ikke er samsvar, blir...
Kristiansen IS, ThelleDS
20.08.1998
Number needed to cheat? Risikofaktorer er en betegnelse vi bruker på alle forhold og faktorer som er assosiert med risiko for sykdom. De behøver ikke være årsaker til sykdom, men kan f.eks. opptre...
Kristiansen IS
20.03.1998
Sammendrag Legemiddelindustrien har på verdensbasis en årlig omsetning på omtrent 300 milliarder US-dollar. Det er usikkert hvor stor del av omsetningen som brukes på interaksjon med leger, men...
Kolstrup N, Kristiansen IS
10.10.1997
Sammendrag Norge har gennem lang tid haft lav stabilitet i samfundsmedicinske lægestillinger på kommunalt niveau. Der er behov for mere kundskab om, hvad der skaber trivsel blandt samfundsmedicinere...
Kristiansen IS, Falch JA, Andersen L, Aursnes I
10.08.1997
Sammendrag Målsettingen med analysen var å beregne kostnader og helsegevinster ved bruk av alendronat 10 mg daglig i fem år fra 65 års alder hos kvinner med beinmasse 2,5 standarddeviasjoner under...
Halvorsen PA, Kristiansen IS
30.04.1997
Sammendrag Alle pasienter fra Alta kommune henvist til røntgenundersøkelse i Hammerfest i 1993 ble identifisert. Med basis i tall fra et representativt utvalg ble årlige kostnader for tre...