Andersen L

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andersen L

Kristiansen IS, Falch JA, Andersen L, Aursnes I
10.08.1997
Sammendrag Målsettingen med analysen var å beregne kostnader og helsegevinster ved bruk av alendronat 10 mg daglig i fem år fra 65 års alder hos kvinner med beinmasse 2,5 standarddeviasjoner under...
Bringeland EA, Ramstad K, Nielsen E Waage, Andersen L, Amundsen W, Mollnes TE
10.01.1996
Gjennomføring av et blodspareprogram Sammendrag Ved Nordland Sentralsykehus ble det våren 1992 startet et blodspareprogram med følgende sentrale komponenter: økt bevisstgjøring mht. indikasjon for...