Falch JA

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Falch JA

Falch JA, Meyer HE
10.02.1998
Sammendrag Oppmerksomheten omkring osteoporose og brudd hos eldre har vært økende i de senere år. Det er økt kunnskap om spesifikke norske forhold. Årlig er det anslagsvis 9000 lårhalsbrudd og 15000...
Kristiansen IS, Falch JA, Andersen L, Aursnes I
10.08.1997
Sammendrag Målsettingen med analysen var å beregne kostnader og helsegevinster ved bruk av alendronat 10 mg daglig i fem år fra 65 års alder hos kvinner med beinmasse 2,5 standarddeviasjoner under...
Sandbæk G, Steine K, Røseth AG, Falch JA, Steine S
20.03.1997
Sammendrag Tre norske leger krysset, uten etterforsyninger, Grønland på ski fra øst til vest på 21 dager (24.4.-14.5.1996). Endringer i kroppssammensetning ble målt ved hjelp av dobbelt...
Meyer HE, Tverdal A, Henriksen C, Pedersen JI, Falch JA
20.09.1996
Sammendrag Oslo ligger på verdenstoppen i hyppighet av lårhalsbrudd. På bakgrunn av dette utførte vi en pasient-kontroll-undersøkelse for å studere risikofaktorer for lårhalsbrudd blant hjemmeboende...
Falch JA, Meyer HE
20.08.1996
Et referansemateriale fra Oslo Sammendrag Redusert beinmineraltetthet er den viktigste risikofaktor for fremtidig beinbrudd som i dag kan måles. Individuell risikovurdering gjøres ved å relatere en...