Westheim AS

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Westheim AS

Hole T, Dickstein K, Gundersen T, Kjekshus J, Myhre ESP, Rønnevik PK, Westheim AS
20.06.1997
Sammendrag Gjennom sin verknad på kalsiumkanalen har kalsiumkanalblokkarane negativ effekt på transmembransk transport av kalsium. Dette gjev i varierande grad negativ inotrop effekt...
Kjeldsen SE, Westheim AS
10.01.1996
En kommentar til resultater fra nylig publiserte undersøkelser Sammendrag Flere viktige undersøkelser av kalsiumantagonister hos pasienter med hypertensjon og hjertesvikt er nylig blitt presentert...