Computertomografi av patologiske tilstander på halsen

Dullerud R, Haakonsen M, Johnsen UL-H, Dahl T, Faye-Lund H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Computertomgrafi (CT) med høyoppløsende maskiner har bidratt til betydelig bedret bildefremstilling av patologiske tilstander på halsen. For å oppnå optimal kvalitet er det som regel nødvendig at undersøkelsen utføres umiddelbart etter hurtig kontrastmiddelinjeksjon. Dette er spesielt viktig for påvisning, kartlegging og stadieinndeling av maligne svulster og ledsagende lymfeknuteaffeksjon, der metoden er særlig verdifull. CT er også meget sensitiv og gir som regel nøyaktig informasjon om utbredelsen av cyster og andre benigne tilstander. Pga. lav strålesvekkelse i fettvev er metoden meget spesifikk for påvisning av lipomer.

Metodens største begrensninger ligger i diagnostikk av glandula thyreoidea og parathyreoidea, der CT er lite spesifikk. Andre modaliteter som ultrasonografi og scintigrafi er her ofte mer nøyaktige.

Anbefalte artikler