Dahl T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dahl T

Dahl T, Hasselgård T, Myhre HO
10.10.1999
Aneurismer med diameter over 5 cm skal opereres Abdominale aortaaneurismer opereres for å hindre ruptur. Ruptur medfører svært høy dødelighet, og mange pasienter med rumpert aortaaneurisme dør før de...
Dullerud R, Haakonsen M, Johnsen UL-H, Dahl T, Faye-Lund H
10.06.1997
Sammendrag Computertomgrafi (CT) med høyoppløsende maskiner har bidratt til betydelig bedret bildefremstilling av patologiske tilstander på halsen. For å oppnå optimal kvalitet er det som regel...
Haaverstad R, Urnes O, Dahl T, Myhre HO
20.06.1996
Sammendrag Operativ behandling av sju pasienter med lymfefistel (n 5 5) eller lymfocele (n 5 2) etter perifer karkirurgi beskrives. Lymfefistler etter karkirurgi i lysken medfører en økt...