Faye-Lund H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Faye-Lund H

Faye-Lund H, Larsen TE
28.02.1999
Sammendrag Maligne melanomer i slimhinner i hode og halsområdet oppstår hyppigst i nese og bihuler. Det er sjeldne svulster, lengden av sykdomsforløpet er uforutsigbart og prognosen dårlig. Et...
Faye-Lund H
10.08.1998
Sammendrag Det gis en oversikt over prognostiske faktorer ved orale, faryngeale og laryngeale karsinomer. Man kan skille mellom forskjellige typer prognostiske prediktorer: eksterne, verts- og...
Dullerud R, Haakonsen M, Johnsen UL-H, Dahl T, Faye-Lund H
10.06.1997
Sammendrag Computertomgrafi (CT) med høyoppløsende maskiner har bidratt til betydelig bedret bildefremstilling av patologiske tilstander på halsen. For å oppnå optimal kvalitet er det som regel...