Dullerud R

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dullerud R

Tennøe B, Stiris MG, Dullerud R, Lunde OC, Aadland E
20.09.1999
Sammendrag De siste årene er det utviklet en teknikk der man ved hjelp av magnetisk resonanstomografi fremstiller galle- og pancreasgang. Metoden kalles magnetisk resonanstomografisk...
Dullerud R
10.05.1999
Sammendrag Det er ofte dårlig samsvar mellom radiologiske funn og kliniske symptomer ved degenerative forandringer. Konvensjonelle røntgenbilder er imidlertid nyttige for å utelukke destruksjoner,...
Dullerud R, Haakonsen M, Johnsen UL-H, Dahl T, Faye-Lund H
10.06.1997
Sammendrag Computertomgrafi (CT) med høyoppløsende maskiner har bidratt til betydelig bedret bildefremstilling av patologiske tilstander på halsen. For å oppnå optimal kvalitet er det som regel...