Haakonsen M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Haakonsen M

Dullerud R, Haakonsen M, Johnsen UL-H, Dahl T, Faye-Lund H
10.06.1997
Sammendrag Computertomgrafi (CT) med høyoppløsende maskiner har bidratt til betydelig bedret bildefremstilling av patologiske tilstander på halsen. For å oppnå optimal kvalitet er det som regel...
Haakonsen M, Gudmundsen TE, Lilleng R
10.06.1997
Sammendrag Krukenbergs tumor er en metastatisk tumor til ovariet og i det vesentlige med utgangspunkt i ventrikkel- eller coloncancer. Inntil 5% av samtlige ovarialkarsinomer antas å være Krukenbergs...
Haakonsen M, Gudmundsen TE, Østensen H
30.04.1997
Sammendrag Ved mistanke om fraktur i kraniale avsnitt av cervikalcolumna er det ofte vanskelig å få tatt diagnostisk tilfredsstillende røntgenbilder. I tillegg må man være oppmerksom på de...
Nakstad PH, Haakonsen M, Berg-Johnsen J, Magnæs B
20.11.1996
Sammendrag Den første embolisering av cerebrale aneurismer med Guglielmi Detachable Coils (GDC) i Norden ble utført i Oslo i 1992. Etter tidligere preliminær erfaring med 15 pasienter refereres nå...