Christiansen A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christiansen A

Lærum E, Ommundsen OE, Grønseth JE, Christiansen A, Fagertun HE
10.10.1996
Sammendrag Vi har utført en randomisert placebokontrollert dobbeltblind undersøkelse med oral diklofenakbehandling som korttidprofylakse mot nye kolikkepisoder i første uken etter initial...